A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Næsten 9 uger / Almost 9 weeks

HvalpePosted by Stinne 12 Aug, 2009 08:13

Næsten 9 uger:

Det er slet ikke til at forstå at de små blev født for kun 9 uger siden! Tiden er bare fløjet afsted...

Fredag var vi på stranden - og alle hvalpene havde poterne i vandet. De synes det var vældig sjovt! Tak til Jette og Lars for hjælpen med at styre hele flokken :) Se også Jette's billeder fra turen i galleriet.

Søndag havde vi besøg af 5 børn i forskellige størrelser. Vi har gennem hvalpenes opvækst haft besøg af flere børn - men denne gang var Jette der med sit kamera :) Se billederne i galleriet.

I morgen (torsdag 13.08.09) rejser de første 5 hvalpe - først Asatira (lilla), så Asali (gul), derefter Aziba (rød), Amanzi (lyseblå) og til sidst Amal (grå).

Fredag rejser Aziza (brun) og lørdag er det Adimu (grøn). Lille Akoko (sort) rejser først næste fredag.

Almost 9 weeks:

I cannot believe that the puppies were born just 9 weeks ago! Time just flies by...

Friday we went to the beach - all the puppies had their paws in the water. They thought it was quite fun! Thanks you Jette and Lars for helping us managing the entire gang :) See Jette's pictures from the trip in the gallery.

Sunday 5 children in different sizes visited us. We have had visits with children throughout the puppies upgrowth - but this time Jette was there with her camera :) See the pictures in the gallery.

Tomorrow (thursday 13.08.09) the first 5 puppies will leave to their new homes - starting with Asatira (purple), then Asali (yellow), next Aziba (red), Amanzi (lightblue) and last one Amal (grey).

Friday Aziza (brown) will leave and saturday it is Adimu (green). Our little Akoko (black) will leave next friday.

7,5 uge / 7,5 week

HvalpePosted by Stinne 04 Aug, 2009 18:52

7,5 uge gamle:

Hvalpene er blevet chippet og alle har fået tildelt deres navne :) De har også været en tur ude at gå i snor - både her i kvareteret, men også på gågaden! Her blev vi hurtigt en stor attraktion - og hvalpene synes det var super at blive klappet af alle de søde mennesker.

Hvalpenes navne:

Akizuri Ika Aziza - betyder værdifuld - Frk. brun
Akizuri Ika Amira - betyder prinsesse - Frk. Lyserød
Akizuri Ika Asatira - betyder Legende - Frk. Lilla
Akizuri Ika Asali - betyder sød honning - Frk. Gul
Akizuri Ika Abudiwa - betyder Værdsat - Frk. Laks (hvid)
Akizuri Ika Akoko - betyder larmende - Frk. Sort
Akizuri Ika Aziba - opkaldt efter Caziba - Frk. Rød
Akizuri Ika Adimu - betyder sjælden - Hr. Grøn
Akizuri Ika Amanzi - betyder vand - Hr. Lyseblå
Akizuri Ika Asani - betyder rebel - Hr. Mørkeblå
Akizuri Ika Amal - Opkaldt efter Zuki's far - Hr. Grå

Nye billeder i Galleriet - også fra gåturene, når Jette lige får dem uploaded. Tusind tak for hjælpen Anne og Jette!!!!

7,5 weeks:

The puppies have been chipped and have all gotten their names :) They have also been for a walk on a leash - both here in the neighborhood and also in the city street! They were fast the center of attention - and the puppies thought it was great to be cuddled by all the nice people.

The puppies names:

Akizuri Ika Aziza - Meaning valueable - Ms. brown
Akizuri Ika Amira - Meaning princess - Ms. Pink
Akizuri Ika Asatira - Meaning Legend - Ms. Purple
Akizuri Ika Asali - Mening sweet honny - Ms. Yellow
Akizuri Ika Abudiwa - Meaning appreciated - Ms. Peach (White)
Akizuri Ika Akoko - Meaning noicemaker - Ms. Black
Akizuri Ika Aziba - Named after Caziba - Ms. Red
Akizuri Ika Adimu - Meaning rare - Mr. Green
Akizuri Ika Amanzi - Meaning water vand - Mr. Light blue
Akizuri Ika Asani - Meaning rebel - Mr. Dark blue
Akizuri Ika Amal - Named after Zuki's father - Mr. Grey

New pictures in the gallery - also from our walks, when Jette get the time to upload them. Thank you so much for your help Anne and Jette!!!!

6,5 uge / 6,5 week

HvalpePosted by Stinne 28 Jul, 2009 21:41

Miljøtræning og socialisering:

Hvalpene har nu været med ude og køre bil 2-3 gange. De har også været en tur ude ved mine forældre, som har en landejendom. Her er masser at opleve!!! En nyhøstet mark, en stald med masser af mærkelige lugte og en fremmed hund! :)

De tod det alle i stiv pote, og synes det var vældig spændende. Igår var vi en tur inde og besøge Jette med nogle hvalpe og idag har nogle været en tur nede ved Mads' mor hvor de blandt andet mødte en kat.

Upload til galleriet driller lidt - men kommer så snart det virker igen!

Enviorment training and socialising:

The puppies have been out for a drive 2-3 times. They went for a visit by my partens who have a small farm. Here was plenty of experienses!!! A newly harvestet field, a shed with lots of wierd smells and a strange dog! :)

They were all very cool about it and thought it was very exciting. Yesterday we went to visit Jette with some puppies and today some puppies went to visit Mads' mom where they among other things met a cat.

Upload to the gallery it not working - but pictures will be there as soon as it works again!

6 uger / 6 weeks

HvalpePosted by Stinne 23 Jul, 2009 21:54

6. uge:

Det har været en travl uge - med masser af besøg. Vi har blandt andet haft besøg af Zuki's familie (hendes opdrættere Hans & Sarka, Niecen Denda + Zuki's halvsøster Chiwitsi), så hvalpene har haft mulighed for at hilse/lege med en fremmed hund og de er blevet grundigt klappet og kælet!

De er ved at være rigtig store nu, og vi gør et stykke arbejde for at få dem bare en lille smule renlige. Eks. står vi op kl 4.30 og får dem alle ud og tisse - men det betyder også at antallet af uheld er begrænset kraftigt! :) Men de er rigtig søde til selv at gå ud i løbet af dagen.

De er i perioder ganske livlige - men samtidig bare så svære at stå for! Man kan bruge timevis på at sidde og kæle med dem - eller bare se på dem.

Nye billeder i galleriet - flere vil blive lagt ind når jeg får billeder fra Hans :)

6th week:

It has been a busy week - with lots of visit. Among others we have had visit from Zuki's family (her breeders Hans & Sarka, their nice Denda + Zuki's halfsister Chiwitis), so the puppies have had the pleasure of playing with a unknown dog and they have been cuddled very much!

They are getting really big now, and we are doing a big job in trying to make them a little house trained. For instance we gt up at 4.30 to get them out to pee - but it has also reduced the numbers of accidents a lot! :) But they are very good at going outside by themselves during the day.

Some periods of the day they are full of live - but at the same time so incredible cute! You can spend hours just petting them - or just watch.

New pictures in the gallery - more will come when I get them from Hans :)

5 uger / 5 weeks

HvalpePosted by Stinne 18 Jul, 2009 12:49

5 uger:

Hvalpene er nu lidt over 5 uger gamle. De meget nysgerrige om kommer efterhånden langt omkring i haven og hele huset. De har også fået alt muligt forskelligt lejetøj og vi spiller lyd cd'er for dem.

Zuki er ligeså stille ved at vænne dem fra mælk, og er nu begyndt at indtage en anden rolle - nemlig at opdrage/lege med dem. Hun er virkelig super til at håndtere dem, og leger kærligt med dem.

Der er stadig et par hvalpe der leder efter det rette hjem - så hvis du/I er interesseret så kontakt os for mere information.

5 weeks:

The puppies are now a little over 5 weeks. They are very curios and moves a lot around in the garden and all over the house. They have gotten all kinds of different toys and we are playing sound CD's to them.

Zuki is slowly taking them of the milk, and has started to play another role - that is the education in correct behavior. She is really good at handling them, and is playing loving and carefully with them.

There are still a few puppies looking for the right home - so if you are interested please contact us for further information.

Halvvejs / Halfway

HvalpePosted by Stinne 12 Jul, 2009 16:05

4,5 uge:

Så er hvalpene allerede 4,5 uge gamle... Det er slet ikke til at forstå at vi allerede har haft dem halvdelen af den tid de skal være ved os. Heldigvis er det skønt at langt de fleste allerede har nogle skønne mennesker der bare venter på at få dem hjem :)

Zuki giver dem stadig mælk - men det gør tydeligvis ret ondt nu de for alvor har fået tænder... De får også "rigtig" mad 4 gange dagligt og alle vokser fint.

De er nu for det meste i stuen/køkkenet - og kommer ud så meget som vejret tillader det. Ami er virklig begyndt at lege meget forsigtig med dem, og de synes hun er vældig spændende (men er altså lidt underligt at der ikke er monteret mælkebar på hende???) smiley

Galleriet er også opdateret med masser af billeder både for 4.uge og her i begyndelsen af den 5.uge.

4½ week:

Now the puppies are already 4½ weeks old... It is hard to understand that we have already had them for half the time they will stay with us. Luckily it is nice to know that almost all of them already have some really great people waiting for them. :)

Zuki is still giving them milk - but it is clear that it hurts now that they have gotten their theeth for real... They also get "real" food 4 times a dya and all are growing nicely.

They now spend most of the time in the living room or the kitchen - and outside as much as the weather allows it. Ami is really playing with them carefully, and they think she is really great (althoug it is very weird that she dosen't have a milkbar attached underneath???) smiley

The gallery has bee updated with lots of pictures from 4th week and the beginning of 5th week.

Halvvejs / Halfway

HvalpePosted by Stinne 12 Jul, 2009 16:05

4,5 uge:

Så er hvalpene allerede 4,5 uge gamle... Det er slet ikke til at forstå at vi allerede har haft dem halvdelen af den tid de skal være ved os. Heldigvis er det skønt at langt de fleste allerede har nogle skønne mennesker der bare venter på at få dem hjem :)

Zuki giver dem stadig mælk - men det gør tydeligvis ret ondt nu de for alvor har fået tænder... De får også "rigtig" mad 4 gange dagligt og alle vokser fint.

De er nu for det meste i stuen/køkkenet - og kommer ud så meget som vejret tillader det. Ami er virklig begyndt at lege meget forsigtig med dem, og de synes hun er vældig spændende (men er altså lidt underligt at der ikke er monteret mælkebar på hende???) smiley

Galleriet er også opdateret med masser af billeder både for 4.uge og her i begyndelsen af den 5.uge.

4½ week:

Now the puppies are already 4½ weeks old... It is hard to understand that we have already had them for half the time they will stay with us. Luckily it is nice to know that almost all of them already have some really great people waiting for them. :)

Zuki is still giving them milk - but it is clear that it hurts now that they have gotten their theeth for real... They also get "real" food 4 times a dya and all are growing nicely.

They now spend most of the time in the living room or the kitchen - and outside as much as the weather allows it. Ami is really playing with them carefully, and they think she is really great (althoug it is very weird that she dosen't have a milkbar attached underneath???) smiley

The gallery has been updated with lots of pictures from 4th week and the beginning of 5th week.

Halvvejs / Halfway

HvalpePosted by Stinne 12 Jul, 2009 16:04

4,5 uge:

Så er hvalpene allerede 4,5 uge gamle... Det er slet ikke til at forstå at vi allerede har haft dem halvdelen af den tid de skal være ved os. Heldigvis er det skønt at langt de fleste allerede har nogle skønne mennesker der bare venter på at få dem hjem :)

Zuki giver dem stadig mælk - men det gør tydeligvis ret ondt nu de for alvor har fået tænder... De får også "rigtig" mad 4 gange dagligt og alle vokser fint.

De er nu for det meste i stuen/køkkenet - og kommer ud så meget som vejret tillader det. Ami er virklig begyndt at lege meget forsigtig med dem, og de synes hun er vældig spændende (men er altså lidt underligt at der ikke er monteret mælkebar på hende???) smiley

Galleriet er også opdateret med masser af billeder både for 4.uge og her i begyndelsen af den 5.uge.

4½ week:

Now the puppies are already 4½ weeks old... It is hard to understand that we have already had them for half the time they will stay with us. Luckily it is nice to know that almost all of them already have some really great people waiting for them. :)

Zuki is still giving them milk - but it is clear that it hurts now that they have gotten their theeth for real... They also get "real" food 4 times a dya and all are growing nicely.

They now spend most of the time in the living room or the kitchen - and outside as much as the weather allows it. Ami is really playing with them carefully, and they think she is really great (althoug it is very weird that she dosen't have a milkbar attached underneath???) smiley

The gallry has bee updated with lots of pictures from 4th week and the beginning of 5th week.

Next »