A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Scanning d. 05.05.09 - Scan 5th of May 2009

ScanningPosted by Stinne 13 May, 2009 12:49

Den 5. Maj var vi til scanning - og dyrlægen var ikke i tvivl: Zuki er drægtig!

May 5th we went to get Zuki scanned - and the vet confirmed: Zuki is in whelp!