A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Tiden flyer / time flies

HvalpePosted by Stinne 04 Jul, 2009 10:15

3 uger!

Så er hvalpene allerede 3 uger gamle! Søndag d. 28 Juni begyndte de at høre - det var meget tydeligt. Og det er nu umuligt lige at gøre lidt rent i rummet m.m. uden de opdager det og straks skal deltage! :)

De kan alle gå, og de bruger meget tid på at lege - både med søskende, bamser og så er det altså heller ikke helt dumt at bide lidt i nogle mennesker! Deres tænder er meget tydelige nu, men er stadig ikke helt vokset ud - men de klør ganske sikkert, og så er det jo rart at kunne bide lidt i en bror eller søster.

De er også begyndt at få "mad" - det vil sige en lækker blanding af opblødt mad, kogt vand og lidt A38 - og det bliver omsat med største fornøjelse. Jeg ved så ikke helt hvor skønt jeg synes det er.... Både gulv, alle hvalpe, os selv og hele kassen er smurt ind i maden bagefter :) Men de er allerede blevet meget bedre til det.

Vi har flyttet dem til et andet værelse hvor de har fået mere plads, og de er så småt begyndt at gå ud af kassen for at gøre sig ren.

Galleriet er ligeledes opdateret!

3 weeks!

The puppies are already 3 weeks old! Sunday 28th of June the opened their ears - and it was very clear that they could hear. Now it is impossible to clean a little in the room without them noticing and wanting to participate :)

The can all walk, and spend a lot of time playing - both with their siblings, teddy bears and last but not least it isn't that bad to bite some humans! Their teeth are very visible, but still not fully grown - but they are itching for sure, and then it is nice to have a brother or sister to bite.

We have also started feeding them with real "food" - which is a delicate mix of softed food, boiled water and some youghourt - and they eat it with great plaesure. I am not sure how great I think it is though... The floor, all puppies, our self and the box is totally lubricated when they are done :) But they are already getting better at it.

We have moved the box into another room where they could have some more space, and they are slowly beginning to go outside the box to pee and poo.

The gallery has also been updated!

25.06.09

HvalpePosted by Stinne 25 Jun, 2009 17:21

2 uger!

Det er næsten svært at forstå at hvalpene allerede er 2 uger gamle... De vokser bare så stærkt! Og de udvikler sig konstant.

De har alle nu fået øjne. De er også begyndt at "gå" (eller rettere stavre...), og de kommer hurtigt rundt i kassen.

Ami kommer jævnligt på besøg i hvalperummet - dog under observation fra mor Zuki. Hun synes at de små begynder at være ret interessante - tidligere kunne hun ikke helt forstå hvad det var for mærkelige små pive dyr - som tilmed lugtede ret sært... :)

2 weeks!

It is hard to understand that the puppies are 2 weeks already... They are growing so fast! And developing constantly.

They have all eyes now. They have also started "walking" (or more like a wierd form of walking...), and they are getting around in the box fast.

Ami is reguarly visting the puppy room - under observation from Mom Zuki. She thinks the little ones are beginning to be interesting - earlier she didn't quite understand what those strange squeeky-toys were - and on top of that they smelled wierd... :)

18.06.09

HvalpePosted by Stinne 18 Jun, 2009 17:54

1ste uge:

Så er hvalpene en uge gamle! Nu går der ikke længe før deres øjne begynder at åbnes. De udvikler sig allerede fra dag til dag - man kan høre at de "gør", knurrer og logrer med deres hale i søvne.

Alle hvalpene har taget fint på, og udvikler sig som de skal. Zuki passer dem rigtig godt - og "tante-Ami" får lov at komme ind og ligge på sengen ved siden af kassen, men hun synes det er nogle vildt spændende små tingester!

Galleriet er også opdateret.

1st week:

Now the puppies are one week old! There aren't long time untill their eyes will begin to open. They are already developing every day - you can hear them "bark", growl and wag their tail in their sleep.

All the puppies have gained weight nicely and they are developing as expected. Zuki is taking very good care of them - and "aunt-Ami" is alloved to come in and lie on the bed next to the box, but she thinks that they are some very interesting small things!

The Gallery is also updated.

14.06.09

HvalpePosted by Stinne 14 Jun, 2009 11:35

De første dage:

Hvalpene er nu 3 dage gamle, og de tager alle på og har det godt :) Desværre måtte vi sige farvel til en enkelt hvalp pga sinus - det var meget hårdt!

Resten af hvalpene blev tjekket igår - KÆMPE tak til John og Anna fra Minjimbaridge fordi de tog sig tid til det. Der blev umiddelbart ikke fundet andre med sinus, så det var herligt.

Der er nye billeder i galleriet!

The first days:

The puppies are now 3 days old, and they are all gaining weight and are doing well :) unfortunately we had to say goodbye to a puppy due to DS - it was extremely hard!

The rest of the puppies were checked yesterday - a HUGE thanks to John and Anna from Minjimbaridge for taking time to help. No other sinus was found at the moment, so that was great.

New pictures in the gallery!

Nyfødte - newborn

HvalpePosted by Stinne 11 Jun, 2009 18:12

Fødsel:

Den første ve startede kl. 18.40 og den første hvalp blev født kl 19.20 - derefter gik det stille og roligt fremad indtil den sidste hvalp blev født kl 4.

Vi var så heldige at have "jordmoder" på - en stor tak til Jo-Ann for hendes hjælp!!! Det var betryggende at have en erfaren hjælp her, for selvom Zuki klarede det hele super flot, så er der alligevel altid noget der kan gøre en lidt usikker når man er helt ny på området. :)

Flere billeder kan ses i A-Kuld galleriet

Birth:

The first contraction was at 18.40 and the first puppy was born 19.20 - slowly through the night all the puppies were born and the last puppy was born at 4 this morning.

We were lucky to have "birth help" - a big thank you to Jo-Ann for all her help! It was reassuring to have an experienced help here, though Zuki did everything super nice, there are always something that can make you a little insecure when completely new to the area. :)

More pictures in the A-litter gallery

« Previous