A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Udviklingen - Developing

Maven vokserPosted by Stinne 13 May, 2009 13:01

5. uge:
I denne uge formes øjenlågene, og følehårene på overlæben og over øjnene anlægges.

Øreflippen vokser, så den næsten dækker over anlægget til øregangen. Fem par dievorter med tilhørende mælkekirtler, samt de ydre kønsorganer begynder deres udvikling.

I løbet af denne uge vil fosterets poter begynde at forme det, der senere bliver til trædepuder og tæer. Omkring dag 33 lukker ganen, så efter denne dato kan ganespalte ikke opstå. I det hele taget er den mest risikofyldte tid, hvor kemikalier og andre stoffer kan skade fosteret, nu overstået. Her begynder også dannelsen af tarmsystemet, som på dette stadium endnu befinder sig i navlestrengen.

Tæven vil muligvis først nu vise de første tegn på drægtighed ved en ændret adfærd, men bugen har endnu ikke ændret facon.

Week 5:
This week the eyelids, hairs on the upper lip and eyes are formed.

Earlobe grows, so it almost covers the ear canal. Five nipples with milk gland are grown, and the external genital organs begin their development.

During this week fetus paws begin to shape what will become pads and toes. Around day 33 the palate will close so after this date palate cleft can't arise. In general, the most risky time where chemicals and other substances can harm the fetus, is now over. Now the formation of digestion system also begins, which at this stage still is in the umbilical cord.

Females may now show the first signs of pregnancy by a modified behavior, but the belly has not changed shape.