A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Tiden flyer / time flies

HvalpePosted by Stinne 04 Jul, 2009 10:15

3 uger!

Så er hvalpene allerede 3 uger gamle! Søndag d. 28 Juni begyndte de at høre - det var meget tydeligt. Og det er nu umuligt lige at gøre lidt rent i rummet m.m. uden de opdager det og straks skal deltage! :)

De kan alle gå, og de bruger meget tid på at lege - både med søskende, bamser og så er det altså heller ikke helt dumt at bide lidt i nogle mennesker! Deres tænder er meget tydelige nu, men er stadig ikke helt vokset ud - men de klør ganske sikkert, og så er det jo rart at kunne bide lidt i en bror eller søster.

De er også begyndt at få "mad" - det vil sige en lækker blanding af opblødt mad, kogt vand og lidt A38 - og det bliver omsat med største fornøjelse. Jeg ved så ikke helt hvor skønt jeg synes det er.... Både gulv, alle hvalpe, os selv og hele kassen er smurt ind i maden bagefter :) Men de er allerede blevet meget bedre til det.

Vi har flyttet dem til et andet værelse hvor de har fået mere plads, og de er så småt begyndt at gå ud af kassen for at gøre sig ren.

Galleriet er ligeledes opdateret!

3 weeks!

The puppies are already 3 weeks old! Sunday 28th of June the opened their ears - and it was very clear that they could hear. Now it is impossible to clean a little in the room without them noticing and wanting to participate :)

The can all walk, and spend a lot of time playing - both with their siblings, teddy bears and last but not least it isn't that bad to bite some humans! Their teeth are very visible, but still not fully grown - but they are itching for sure, and then it is nice to have a brother or sister to bite.

We have also started feeding them with real "food" - which is a delicate mix of softed food, boiled water and some youghourt - and they eat it with great plaesure. I am not sure how great I think it is though... The floor, all puppies, our self and the box is totally lubricated when they are done :) But they are already getting better at it.

We have moved the box into another room where they could have some more space, and they are slowly beginning to go outside the box to pee and poo.

The gallery has also been updated!