A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Nu kan det ses - Now it shows.

Maven vokserPosted by Stinne 17 May, 2009 17:23

6 uge:
"Øreflipper og øjenlåg vokser og dækker i slutningen af ugen henholdsvis øregang og øjne. De ydre kønsorganer begynder at forandre sig i retning af han- og hunkønsorganer.

I starten af ugen adskilles tæerne helt, og i slutningen af ugen vil kløerne blive dannet. Følehår begynder at vokse ud af de anlæg, der blev dannet ugen før.

Tarmsystemet forlader navlestrengen og befinder sig nu i den endelig placering i bughulen.

Hos tæven ses en svag rosafarvning af dievorterne, og afhængig af antallet af hvalpe i livmoderen vil bugen tiltage en lille smule i omfang. "

Hos Zuki er bugen nu begyndt at vokse tydeligt. :)

6th week:
"Earlobe and eyelids grow and at the end of the week they cover the ears and eyes. The external genitalia are beginning to change in the direction of male and female bodies.

In the early week toes are separated completely and by the end of the week the claws will be formed. The hairs on the muzzle start to grow out of the facility formed the week before.

The digestive system is leaving the umbilical cord and is now in the final placement in the abdominal cavity.

The bitch now has a faint pink colouration of the nipple and depending on the number of puppies in the womb belly will grow slightly in size."

Zuki's belly is beginning to grow very clearly. :)