A-kuld / A-litter

A-kuld / A-litter

Tæt på - getting close

Maven vokserPosted by Stinne 07 Jun, 2009 22:30

9. uge:
"Den sidste uge af drægtigheden forbereder tæven sig til fødslen. Hun bliver mere stille og interesserer sig ikke så meget for at lege, og kan være mindre social end normalt.

Tæven bør senest en uge før fødsel introduceres til egnet fødested , allerbedst en velindrettet fødekasse. Her vil hun kunne udfolde noget af den naturlige redebygning, som mange tæver udfører 2-4 døgn før fødslen. Det består i at samle klude sammen og eventuelt flænse og grave i fødekassens bund.

Skederegionen vil blive stor og slap. Bækkenmuskulaturen afslappes, og hos en del tæver vil der være voldsom mælke spænding flere døgn før fødslen."

Zuki har haft lidt plukveer, men er helt rolig igen. Hendes appetit er meget lille - men når bare det er lækkert nok kan det meste spises, dog i små portioner :)

Fødekassen er kommet - og godkendt af dronningen.

9th week:
"The last weeks of pregnancy the bitch prepare for the birth. She becomes more quiet and is not very interested in playing and may be less social than usual.

Females should be introduced to the appropriate birth place at least one week before expected date, preferingly a special delivery box. Here, she can do some of the natural nesting many bitches perform 2-4 days before birth. It consists of collecting rags together and possibly slash and dig into the delivery box.

Sheath region will be large and flaccid. Pelvic muscles relaxed, and some bitches will have dramatic tension gametes several days before birth."

Zuki has had some small contractions, but is calm again. Her appetite is almost gone - but as long as the food is delicious she can eat, but still in small portions :)

The delivery box is here - and approved by the queen.